تبلیغات
روزها وسوزها - مقدمه
روزها وسوزها
پنجشنبه 18 بهمن 1386

مقدمه

پنجشنبه 18 بهمن 1386

نوع مطلب :همراهی سازوآواز، 

درموسیقی دستگاهی تا مدتی یک نوازنده باید به تنهایی با یک ساز نوازندگی کند تاحدوددستگاهها وگوشه ها را بشناسدوبعداز اینکه تاحدی آنها رافراگرفت باید با یک نوازنده یا آوازخوان درحدوحدودخودش به تمرین وهمراهی بپردازدچون دراینصورت است که گامها وگوشه ها رالمس خواهدکردودرثانی لذت نوازندگی دراوزیاد خواهدشدپس نوازندگی علاوه بر مهارت وتمرین زیاد به روابط اجتماعی اصولی نیز نیاز دارد وبرای همین گونه اصول است که نوازندگی نیز یک بعد خاص زندگی است.ولی به یادداشته باشید که اصل مهم درنوازندگی همان تک نوازی یاتمرین تکی است ونباید فدای دونوازی ها ویامرکب نوازی ها یا همراهی باآواز شود.پس تامی توانید جلسات تمرین گروهی را به یک یا دوبارآنهم درحدود 2 یا 3 ساعت درهفته محدود کنید تا هم عطشتان کم نشود وهم روابط اجتماعی درنوازندگی به روابط روزمره ومعاشرتهای بیهوده تبدیل نشود .(روز اولی که استادم به منزل ماآمد تا به من آموزش سنتور بدهد من میوه وشیرینی آوردم گف اینها راببر وازاین به بعد فقط یک استکان چای بیاور ودرمنزل استادم نیز همین اصول پا برجابود) پس درحین تدریس اساتید خودتان به مسایل جزیی نیز دقت داشته باشید چون درآینده شما هم باید به آموزش ساز به هنرآموزان مشغول شود وهم چنین این گونه مسایل درطی سالهای متمادی نشست وبرخاست با افرادگوناگون بدست آمده است وازاینها درمعاشرت با افرادی که اهل موسیقی هستند به دردشما نیز می خورد.چون درایران اهالی موسیقی گاهی رفتارهای غیرمنتظره ای دارند .

درکل هدفم ازاین مطالب این است که ازامروز می خواهم نحوه ی همراهی بایک آواز خوان را در حدود دستگاههای موسیقی دراین وبلاگ بنویسم واین همان چیزی است که خود نیز به آن احساس نیاز می کنم وهمگام با شما این مطالب را خودنیز به کاربگیرم لذا درموسیقی این مملکت دست بالای دست بسیاراست برای همین اگر ازشماها کسی مطلبی یا تجربه ای دراین زمینه دارد لطف کنه ودراختیارمن قراربده تا دراین وبلاگ ذکرکنم وهم چنین اگرکسی نقص یا عیبی دید بگه چون نوشته هایم آنقدرعلمی نیست وازمیان مطالب آنهایی راکه برای خودم ساده تر قابل هضم است را ذکر می کنم.