تبلیغات
روزها وسوزها - یا مهدی ادرکنی
روزها وسوزها
سه شنبه 6 شهریور 1386

یا مهدی ادرکنی

سه شنبه 6 شهریور 1386

   خبر آمد خبری در راه است                               سرخوش آن دل که از آن آگاه است

یا مهدی ادرکنی