تبلیغات
روزها وسوزها - بیات کرد را به خوبی بشناسید
روزها وسوزها
یکشنبه 4 شهریور 1386

بیات کرد را به خوبی بشناسید

یکشنبه 4 شهریور 1386

صفحه ای که لینک کردم صفحه ای است در مورد معرفی آواز بیات کرد که همراه با گوشه هایی به صورت صوتی است که می تواند مفید باشد حتما یه نگاهی بیاندازید.

http://www.persiandel.com/iranian_music.php?id=179