تبلیغات
روزها وسوزها - لیست گوشه های آوازی ایران در مکتب اصفهان
روزها وسوزها
دوشنبه 22 مرداد 1386

لیست گوشه های آوازی ایران در مکتب اصفهان

دوشنبه 22 مرداد 1386

لیست گوشه های آوازی ایران

آواز ها ، ردیف ها ، گوشه ها و نغمه های دستگاه های هفتگانه موسیقی ایران

مکتب اصفهان

استاد عباس کاظمی*

برای اطلاع از این گوشه ها به سایت زیر مراجعه کنید

سارا شعر