تبلیغات
روزها وسوزها - در گلوگاه من...
روزها وسوزها
دوشنبه 22 بهمن 1386

در گلوگاه من...

دوشنبه 22 بهمن 1386

نوع مطلب :شعرهای ماندگار، 

در گلوگاه من...                                                       


    این شعرِ لئوناردو آلیشان، ترجمه‌ی احمد شاملو، اول‌بار در" کتابِ جمعه"، شماره‌ی 31، سالِ اول، 28 فروردین‌ماهِ 1359 چاپ شد، به همراهِ چند شعرِ دیگر از آلیشان، و هم به ترجمه‌ی شاملو. از آیدا مطلبی خواستم از شاملو، که اگر ترجمه بهتر، برای "جن و پری"؛ گفت چند روز است با این شعر مراوده دارد. خواندم و از همان دم من هم مراوده‌یی به هم زدم، و خواستم شما را هم در مراوده‌ی با این شعر سهیم کنم. آیدا جای سطرِ اول و دوم را خوش‌تر داشت عوض کند. شیطنتی بود، برای من، روزنامه‌نگارانه، و هم این‌که من هم این‌طور بیش‌تر می‌پسندم. گفتم بهانه‌یی هم شاید بشود برای بحث و غواصی در بحرِ آلیشان و شاملو، هم‌چون هدیه‌یی از آیدا و شاملو و آلیشان به دوستانِ "جن‌ و پریِ" شعر.

 

در گلوگاهِ من
درختِ سیبی هست
که از آن
مردی را
بر دار کرده‌اند.

اگر دهان می‌گشایم و روی می‌گردانی
                                                         بگردان،
اما به قِدمَتِ عشق سوگند
که تباهیِ من از مِی و افیون نیست.
اوست که در گلوگاهم آویخته است و
می‌پوسد
               آرام آرام...