تبلیغات
روزها وسوزها - سماع
روزها وسوزها
جمعه 19 بهمن 1386

سماع

جمعه 19 بهمن 1386

نوع مطلب :شعرهای ماندگار، 

سماع

من می شنوم رنگ صدا را آبی

آهنگ تر ترانه ها را آبی

در موج بنفش عطر گل می بینم

موسیقی لبخند خدا را آبی

قیصر امین پور